THÔNG TIN CẤM BIÊN – TẮC BIÊN Trung Quốc THÁNG 03/2019 (ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng)

Hiện nay có thông tin rằng chính phủ Việt Nam sẽ cấm tất cả đường biên giới hàng Trung Quốc về Việt Nam từ ngày 11/03/2019, thông tin chưa được kiểm chứng nhưng các bên vận chuyển đang rất cẩn trọng về thông tin này. Vì thế, công ty Tia Chớp có những lưu ý … Continue reading THÔNG TIN CẤM BIÊN – TẮC BIÊN Trung Quốc THÁNG 03/2019 (ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng)