Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa
 • Độ sáng tối đa: 350 lumen trở lên
 • Phạm vi tối đa: 500m trở lên
 • Chất liệu: Nhôm
 • Trọng lượng: 269g
 • Thời gian chiếu sáng liên tục: 2-80 giờ
 • Thời gian: 50.000 giờ
 • Thời gian sạc: 4 giờ
 • Màu sắc: Như hình
 • Phù hợp: Ngoài trời, dã ngoại,thám hiểm, câu cá..v..v
 • Chiều dài: 20cm
 • Link gốc: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a2106.m944.1000384.238.cs9xxP&id=36183240202&scm=1029.newlist-0.1.2203&ppath=&sku=&ug=
 • Giá: 38 – 99 NDT (giá gốc trên trang TQ, chưa bao gồm phí ship)
 • Hình ảnh:Hình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCM

Hình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Đèn pin LED chuyên dụng tầm xa siêu sáng giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCM

Tags:

hàng tabao đèn pin