Giày cao gót bạc quý phái

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm: Giày cao gót bạc quý phái

Liên kết gốc: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a2106.m5465.1000384.648.GKzXaJ&id=37490988614&scm=1029.grouplist-01.groupnew.50006843&ppath=&sku=&ug=1

Màu sắc:  bạc

Size: 35,36,37,38,39

Chất liệu: cotton

Giá sản phẩm:   89 NDT

(Giá gốc trên website Trung Quốc, chưa bao gồm chi phí ship)

Hình ảnh:

Hình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCM

Hình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCMHình ảnh nguồn hàng Giày cao gót bạc quý phái giá sỉ quảng châu taobao 1688 trung quốc về TpHCM