Phí bảo hiểm đặt hàng là gì? Không mua phí bảo hiểm này có được không?

Hỏi:

Hi Dathangtaobao, mình có vài thắc mắc về vụ phí bảo hiểm đặt hàng. Bạn có thể giải thích thêm giúp mình k? Phí bảo hiểm đặt hàng là gì? và mình không mua có được không?

Trả lời:

Chào bạn, Dathangtaobao xin giải đáp thắc mắc của bạn về phí bảo hiểm như sau:

– Phí bảo hiểm là một khoảng phí nhỏ đảm bảo cho khách hàng yên tâm về khoảng đầu tư mua hàng của mình chắc chắn không bị mất đi.

– Các bạn nên mua bảo hiểm vì hàng hóa do bộ phận vận chuyển chuyển hàng, số lượng hàng hóa lớn nên sơ sớt ít có thể xảy ra, ngoài ra hàng hóa qua hải quan Việt nam khó tránh khỏi lòng tham của họ.Ngoài ra khi mua bảo hiểm các bạn còn được hỗ trợ truy thu hàng thiếu miễn phí nhé.

Hy vọng câu trả lời này giúp được ít nhiều cho quyết định của bạn.