Dịch virus Corona ảnh hưởng đến vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam!

( Thông tin cập nhật có ở cuối trang) Câu trả lời là chắc chắn có. Tạm thời, theo thông tin hải quan cửa khẩu Lạng Sơn, ngày làm việc bắt đầu sau rằm tháng giêng( tức ngày 09/02/2020 làm việc bình thường). Dẫn chứng: Tạm dịch: Do dịch bệnh nên tăng thời gian nghỉ […]