Quy Trình Nhập Hàng Thiết Bị Vệ Sinh Trung Quốc

Tự nhập khẩu thiết bị vệ sinh Trung Quốc tương đối phức tạp. Có người bị hải quan giữ hàng hóa lại không thể lấy vì thiếu giấy tờ. Lại có trường hợp xảy ra tranh chấp giữa hai bên mua – bán do hợp đồng không rõ ràng. Quá nhiều rủi ro xảy ra […]